Fizički slaba, ekonomski ovisna, psihički ranjiva i bez znanja i iskustava koja bi ih osposobila za snalaženje u svijetu, djeca su iznimno osjetljiva skupina, a ženska djeca u dvostrukom su riziku. Oko 129 miljuna djevojčica uopće se ne školuje, a manje od 40 posto zemalja na svijetu osigurava jednaku dostupnost obrazovanja dječacima i djevojčicama, priopćili smo povodom 11. listopada, Međunarodnog dana djevojčica.

Djevojčice koje se školuju ne doprinose samo vlastitom prosperitetu. Povećavajući svoju sposobnost da se uzdržavaju i snalaze u svijetu podižu zdravstveni standard, izbjegavaju nasilje, prisilne brakove, prerane trudnoće i različite forme eksploatacije, ali istovremeno od rizika bijede štite čitave obitelji i zajednicu.

Adolescencija je prepoznata kao ključno razdoblje za osnaživanje djevojčica. To je vrijeme u kojem diskriminacija, običajna ograničenja i rodno obojano nasilje učine najveću, često nepopravljivu štetu. Podrška djevojčicama kroz to razdoblje sprječava njihovo upadanje u zatvoreni krug egzistencijalne ovisnosti i nasilja.

Što možemo učiniti?

  • Investirati u sistemske potpore djevojčicama kroz obiteljske, školske i neformalne edukacije iz svih područja, ne samo onih koje se tradicionalno drže primjerenijima za žene.
  • Učiniti socijalne, zdravstvene i obrazovne sadržaje dostupnima djevojčicama, na način da se prepoznaju njihovi specifični interesi, društvene potrebe i sigurnost.
  • Olakšati im pristup građanskim, ekonomskim i političkim inicijativama.
  • Ohrabrivati ih da sudjeluju.
  • Prepoznavati i osvijestiti diskriminativna ponašanja, predodžbe i govor, i jasno ih prokazati kao neprihvatljive.

Leave a Reply