U reakciji na tvrdnje u kojima se Možemo! spominje kao dio grupacije koja navodno “gura svoje kadrove” u nadzorne odbore i upravna vijeća gradskih poduzeća i ustanova smatramo potrebnim reći:

Možemo! nema “svoje” ljude među prijavljenima na javni poziv. Nitko iz lokalne grupe nije se uopće javio na poziv, niti sudjeluje u izboru kadrova za ta tijela. Tako smo odlučili upravo zato da bismo i na taj simbolički način pokazali da nemamo namjeru hraniti postojeći sustav.

Naša je predstavnica u Gradskom vijeću u nekoliko navrata komunicirala s gradonačelnikom i njegovim zamjenicima vezano uz tu temu, uvijek isključivo u cilju odabira kvalitetnih kandidata i to na skupnim sastancima na kojima su bili prisutni, svojom voljom i pri punoj svijesti (barem se tako doimalo) i predstavnici ostalih stranaka. Nikad niti jednom riječju ni postupkom nije sugerirano da postoje s naše strane ikakve ucjene ili uvjeti, osim stručnosti i zdrave motivacije kandidata.

Naša će podrška ići onim nadzorima i vijećima koje budemo smatrali kompetentnima, kao i do sada. Koja će to biti, ne znamo, jer nemamo nikakav prethodni uvid u konačne liste kandidata, niti smo ga tražili.

Generalno, nalazimo bizarnim da se normalno i poželjno surađivanje vijećnika s izvršnom vlasti u cilju što kvalitetnijeg upravljanja, interpretira kao nešto negativno. Smatramo da onaj tko nema interesa utjecati na javne politike, nema niti razloga izlaziti na izbore, a onaj tko ne zna ili ne želi prihvatiti odgovornosti koje idu uz funkciju koju preuzima, uvijek ima mogućnost baviti se nečim drugim.

Leave a Reply