Na prošloj, zasad nedovršenoj sjednici Gradskog vijeća naša vijećnica Tamara Visković glasala je za prijedlog SDP-a da se u dnevni red kao dopuna uvede točka kojom bi se pokrenulo uključivanje građanskog odgoja i obrazovanja u program splitskih škola.

Nažalost, za prijedlog su od 31 člana vijeća uz našu vijećnicu glasala samo dva vijećnika SDP-a i jedan nezavisni. Time je Split i dalje ostao jedini među većim gradovima u Hrvatskoj koji još nije uveo građanski odgoj i obrazovanje, ili to neće napraviti u dogledno vrijeme.

A boljeg načina za stvaranje budućih aktivnih, informiranih i demokratski odgojenih građana nema.

Leave a Reply