Današnja sjednica Gradskog vijeća počela je “spektaklom”: izvršna je vlast predlagala raspuštanje predstavničkog tijela, predstavničko tijelo je predlagalo ostavku gradonačelnika, svi su o tome održali presice, dali izjave, sekirali se bez razloga jer niti jedna od tih inicijativa nije imala zakonsko uporište, pa stoga nije bilo niti razloga da se o njima raspravlja.

Sada, kad se prašina slegla, postavljamo pitanje: Početkom rujna Sindikat zaposlenih u predškolskom odgoju poslao je inicijativu za kolektivne pregovore. Krajem rujna poslana je prva požurnica, a sredinom listopada druga. Prema članku 85 Kolektivnog ugovora, ako se Grad ne oglasi u roku od 30 dana sindikat ima pravo pokrenuti postupak mirenja. Postupak mirenja može biti zaključen već nakon jednog sastanka, i nakon toga se ostvaruju pretpostavke za legalni štrajk. Je li Grad u razdoblju između druge požurnice i danas pokrenuo službeno postupak pregovora sa Sindikatom, pošto su predviđeni rokovi za reakciju Grada prošli?

O tome neće biti organizirana ad-hoc presica, jer, valjda, činjenica da se uskoro ostvaruju formalni uvjeti za štrajk u vrtićima nije tako ozbiljan problem za građane, kao ovo na što su izgubljena prva dva sata sjednice.

Leave a Reply