Možemo se čuditi svemu što ljudi bacaju u kontejnere za biootpad, možemo se čak i rugati navikama naših sugrađana.

U kontejnerima sa smeđim poklopcem doista se nađe svega. Raspon se kreće od onoga što tamo doista spada u škartocima ili reciklirajućim vrećicama (koje građani kupuju ako ne žele ići “na kraj grada” do reciklažnog dvorišta Orišac po besplatne), preko plastičnih kesa s manje ili više biološkim sadržajem, pa sve do egzotike tipa ovih patika. I onda se na društvenim mrežama mnogi od nas zgražamo kako ljudi nisu u stanju pogoditi baš onaj pravi kontejner.

No, što se doista radi da bi to naučili?

Sadržaj kontejnera za biootpad ionako završava kojekuda jer kompostane u Splitu nemamo, edukacija je svedena na par rečenica ispisanih na poleđini računa ili na internet stranici Čistoće, a građani će platiti isti račun ma gdje bacali svoj otpad.

I zato je vrijeme da napokon učinimo sve da otpada bude što manje, i da bude u što većoj mjeri bude odvojen još u kućanstvu.

Kako? Tako da otpad doista završava tamo gdje treba, da odvajanjem utječemo na visinu računa koje plaćamo, i da temeljitom edukacijom naučimo građane da sve to rade zbog sebe, a ne zbog godišnjih izvještaja uprave Čistoće.

Jer #Možemo imati zeleni grad!

Leave a Reply