Marjan je prvorazredno urbanističko pitanje. Kako #možemo sačuvati prirodu u okolnostima u kojima se izgrađena površina nezaustavljivo povećava, a cijene zemljišta rastu sa svakim novim novim dograđenim kvadratom? Jedino putem gradske politike koja cijeni šumu zbog toga što je šuma, a ne resurs. Predstavljamo vam deset točaka za Marjan:

PRAVNI REŽIM

Upis posebnog pravnog režima na sve katastarske, tj. zemljišno–knjižne čestice kao i prava prvokupa za privatne parcele, te preispitivanje pojedinačnih upisa stvarnih prava za koja postoje osnovane sumnje da nisu mogla od društvenog vlasništva postati privatno.

STROŽA I NEDVOSMISLENA PREVENCIJA GRADNJE UNUTAR GRANICA PŠM

Granice PŠM-a u svom zatečenom stanju jasno prenijeti u izmjene i dopune PPUG-a, a onda i u izmjene GUP-a. To je jedino pravedno rješenje za zaštitu prirode koja se ugnijezdila u centar grada.

SANACIJA I KONTROLA

Regulirati sanaciju područja pogođenih nezakonitom izgradnjom posebnim propisom, i osmisliti način za anuliranje štetnih utjecaja te izgradnje. Legalizacija bespravne izgradnje već je onemogućena Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Napraviti internu kontrolu uporabnih dozvola i rješenja o izvedenom stanju za zgrade unutar PŠM-a, ili zatražiti nadzor nadležnog Ministarstva. Iz ovoga izdvajamo objekte koji su u službi funkcioniranja šume. Takvi objekti služe za uzgoj domaćih životinja, sustav protupožarne zaštite, obnova suhozidanih kućica i suhozida s materijalima koji su prirodni, bez obzira na argumente kako nisu dovoljno trajni – njihova trajnost ide pod ruku s prirodnim okruženjem u kojem se nalaze, te javnih sanitarnih objekta koji se mogu graditi na mjestima gdje je priroda nepovratno uništena ili imaju razmjerno malu prirodnu vrijednost, a već su komunalno opremljeni.

NOVA DJELOMIČNA KATASTARSKA IZMJERA ŠUME i/ili OBJEDINJAVANJE PARK ŠUME

Radi se o postupku koji u dobrom dijelu financira i organizira Državna geodetska uprava (DGU) i koji traje dugo, te na njega gradska politika može utjecati tek na način da mu ne smeta i da je suradljiva. Tom prilikom treba inzistirati na formiranju čim većih parcela jer se sitnijim parcelama puno lakše manipulira i spekulira.

TEMELJNI DOKUMENT ZA GOSPODARENJE ŠUMOM

Već je pokrenut proces za donošenje Programa gospodarenja. Donošenje tog dokumenta je hitno, kao i da Javna ustanova i Prirodoslovni muzej počnu postupati sukladno njemu, s posebnim naglaskom na pošumljavanje, te suradnju sa zainteresiranom javnošću i građanima koji u pošumljavanju žele pomoći. Programom gospodarenja osigurati pouzdanu obnovu narušenog šumskog fonda na cjelovitom području Park šume Marjan te donijeti plan širenja arboretuma na javnim parcelama južnih padina Marjana.

UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM

Neposredno upravljanje park–šumom zadaća je javne ustanove. U njoj treba zaposliti osobe šumarske profesije, te održavati i unapređivati infrastrukturu, štititi i uređivati kulturna i spomenička obilježja, educirati građane, promovirati zaštitu prirode i sl. te kontinuirano motriti stanje šume i po potrebi inicirati pravovremene intervencije pravne osobe nadležne za stručno gospodarenje.

REGULACIJA PROMETA I REDEFINICIJA NAMJENA

Ukinuti sav motorni promet na relaciji sjeverna vrata – Bene. Uvesti pješačke zone od rampe na Institutu do Bena uz dopuštenje prometovanja isključivo javnom (ekološki prihvatljivom) gradskom prijevozu, stanarima u legalnim kućama na području Instituta te zaposlenicima JUPŠM koji obavljaju djelatnost unutar PŠ Marjan. Uvesti pješačku zonu od rampe na Marjanskom putu – Telegrin – Sedlo – Marangunićevo šetalište s jednakim režimom kao i na relaciji Institut – Bene. Postaviti uspornike na Šetalištu Ivana Meštrovića od MHAS-a do Instituta. Uvesti automatizirane rampe na području Oceanografskog instituta, sjevernih vrata i na Marjanskom putu, uz video nadzor i centralno upravljanje iz osmatračnice na Sedlu. Organizirati uređeno parkiranje pred ulazima u Park šumu Marjan. Omogućiti osobama s invaliditetom adekvatan pristup posebno namijenjenoj plaži; organizirati kopneni i morski ekološki javni prijevoz prilagođen osobama s invaliditetom; uvesti stanice za javne bicikle na sjevernim vratima, Benama, Telegrinu, plaži Kašjuni te kod Oceanografskog instituta.

OBNOVA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA

Pokrenuti obnovu zgrade Prirodoslovnog muzeja u Park šumi Marjan te dovršiti uređenje tematskog parka autohtonih životinja na mjestu bivšeg zoološkog vrta.

KULTURNA NAMJENA VILE DALMACIJE

Provesti uređenje, zaštitu i reprogramiranje kompleksa Vile Dalmacije koja, pored povremenih protokolarnih aktivnosti, treba biti u javnoj funkciji primarno kroz provedbu cjelogodišnjih programa u kulturi osmišljenih od strane gradskih kulturno-umjetničkih ustanova i strukovnih organizacija kroz suradnju s hrvatskim, europskim i mediteranskim partnerima. Zatražiti od Ministarstva kulture da se ovom području vrati konzervatorska zaštita pojedinačnog spomenika kulture zbog arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti te povijesti značajne za memoriju grada, kako je to bilo definirano privremenom konzervatorskom zaštitom koju je kompleks imao od 2007. do 2010. godine.

ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA

Osigurati institucionalnu podršku radu Društva Marjan, koje zbog svoje uloge u razvoju i zaštiti Marjana treba imati status društva od interesa za Grad Split, te kontinuiranu financijsku potporu što iz tog statusa proizlazi. Potaknuti i ohrabriti i druge aktere civilnog društva na nadzor nad upravljanjem Park šumom Marjan. Razriješiti spor između Grada Splita i Društva Marjan oko posjeda nad kućom u Botaničkom vrtu te mu isti dodijeli na dugoročno korištenje.

Leave a Reply