Uvijek smo za papir, uvijek kontra plastike – zato su nas razveselile papirne vrećice koje je DES proizveo, a Grad odlučio otkupiti kako bi vlasnike pasa potakao da skupljaju za njima.

No, slične bi vrećice imale još bolju i širu primjenu u sklopu neke ozbiljne (i nasušno potrebne) kampanje za odvajanje otpada. Naš je prijedlog da DES krene i u izradu sličnih vrećica većih dimenzija za biootpad koje bi gradska tvrtka Čistoća besplatno distribuirala kućanstvima. Tako bi Grad pomogao građanima i osvijestio činjenicu da je ogroman dio komunalnog otpada zapravo iskoristivi biootpad koji se može kompostirati.

A što se tiče neodgovornih vlasnika koji ne kupe za svojim ljubimcima… tu pomaže samo revnost komunalnih redara.

Leave a Reply