Predlažemo da se stanarima u zgradama s pretežno stambenom namjenom koji popravljaju građevine u staroj gradskoj jezgri omogući postavljanje neophodnih skela bez naknade, ili s naknadom ne većom od 1000 kuna u trajanju od tri mjeseca, koliko prosječno traju radovi na obnovi krovišta i slični zahvati. Nakon tog roka javnu površinu koja se u tu svrhu koristi Grad naplaćuje po cjeniku utvrđenom Pravilnikom.

Držimo da je to optimalno rješenje jer:

– Predstavlja aktivnu politiku zadržavanja stanovanja u staroj gradskoj jezgri;

– Potiče obnovu dotrajalih i opasnih građevina, koja nije samo u interesu onih koji u njima žive, već je i gospodarski i kulturno neprocjenjiva za čitav grad;

– Pridonosi efikasnom odvijanju radova motivirajući i investitora i izvođača da radove dovrše u optimalnom roku, te da skele ne postanu stalni “postav” u staroj gradskoj jezgri;

– Uvažava činjenicu da gotovo sve zgrade u povijesnoj jezgri u prizemlju imaju poslovne prostore koji na mjesečnoj bazi plaćaju spomeničku rentu od koje 60 posto ostaje gradu, a 40 posto ide državi, te se vraća kroz projekte obnove. Grad u pravilu u stambene objekte ne “vraća” niti kune spomeničke rente, već stanari sami financiraju održavanje i popravak. Takvu praksu treba promijeniti, kako se radi u drugim gradovima sličnog profila, a dotad bi stanarima trebalo barem olakšati taj posao, koji je u općem interesu

Leave a Reply