U dugom nizu gradskih tema i “tema” koje se samo izmjenjuju u javnosti najnovija je ona o “vraćanju” Starog placa Hajduku, no stvari su tu vrlo jednostavne, a naš stav jasan: Hajduk danas nema nikakvog pravnog osnova da traži prostor na kojeg je Grad uknjižen kao vlasnik i ponovno započinjanje te priče koja je prije 11 godina završila pravomoćnom presudom Vrhovnog suda besmisleno je.

Pogotovo držimo neprimjerenim da se tema inicira na sastanku gradskih poduzeća s gradonačelnikom. U tom kontekstu činjenica da je Grad i većinski vlasnik Hajduka nije mjerodavna, jer to sutra može i ne mora ostati tako.

Taj prostor je najveće blago grada, on je javno dobro i to mora ostati, kako je predviđeno i GUP-om koji tamo najvećim dijelom predviđa javne sadržaje. Sudske presude i vlasništvo grada ne mogu se poništavati idejama ležerno bačenim na stol manje-više neformalnih sastanaka.

Leave a Reply