Na današnjoj prvoj sjednici nije konstituirano Gradsko vijeće Splita, jer većina nije formirana. Za nas je to razočaravajući ishod, pošto smatramo da je ključno za dobrobit grada i građana da se novoizabranom vodstvu omogući djelovanje, neovisno o partikularnim interesima, te političkim ambicijama stranaka i pojedinaca. Utoliko želimo javnosti, a posebno svojim glasačima, jasno iskomunicirati svoje stavove u ovoj situaciji:

– Možemo! će, u skladu sa svojim načelom da je u prvom redu bitan javni interes, pridonijeti kreiranju većine koja bi omogućila konstituiranje Gradskog vijeća bez HDZ-a i HGS-a.

– Možemo! neće sudjelovati u podjeli političkih funkcija, uključujući i predviđenu rotaciju na mjestu predsjednika Vijeća, te neće predlagati svoje stranačke predstavnike u nadzorne odbore i upravna vijeća, odnosno uprave i vodstva gradskih tvrtki i ustanova. U skladu s izrečenim u kampanji, inzistirat ćemo da se ta tijela i funkcije popune temeljem javnog poziva ili javnog natječaja, ovisno o kojoj je poziciji riječ.

– Možemo! neće sklapati postizborne koalicije.

– O budućim temama koje će dolaziti na dnevni red Vijeća odlučivat ćemo i glasati u skladu s našim programskim i svjetonazorskim smjernicama.

Leave a Reply