Na 4. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova nije usvojeno Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi. Iako smo imali niz primjedbi na izvještaj – posebno na činjenicu da se sve gradske ustanove u njemu pojavljuju “u đuture”, te da ne postoji niti riječi izvještaja o realizaciji programa nezavisne kulture – Možemo! je ipak podržalo ovaj izvještaj.

Kako je, unatoč epidemiji i bitno smanjenom dijapazonu djelovanja većina ustanova poslovala pozitivno, te iznašla način da održi kontinuitet svoga rada, smatrali smo nekorektnim da zbog manjkavosti izvještaja ne prepoznamo napor koji je uložen u protekloj godini.

No, uočili smo i činjenicu da nam upravo krizna 2020. godina pokazuje da samo financijsko praćenje kulture, bez kvalitativne procjene odrađenih programa, nije nikakav kriterij. Obećano nam je da ćemo dobiti i izvještaj o realizaciji u nezavisnom sektoru. U narednom ćemo se razdoblju zalagati za to da buduća upravna i kazališna vijeća budu sastavljena od ljudi adekvatno kapacitiranih za praćenje ne samo kvantitete, nego i kvalitete rada ustanova, te za sustavniju potporu akterima nezavisne scene.

Leave a Reply