Gradsko je vijeće na svojoj četvrtoj sjednici usvojilo Odluku o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš na području Grada Splita koji predviđa visoke kazne za one koji odlažu krupni otpad u okoliš. Taj je pravilnik posebno važan zbog odlaganja otpada na nekretninama koje nisu u vlasništvu grada, pošto je to do sada bilo mahom neregulirano.

Odluka predviđa da se kaznom tereti vlasnik zemljišta, ili onaj kojeg se zatekne da odlaže otpad na nekretninu. Pošto je iznimno malo vjerojatno da će komunalni redar baš slučajno prolaziti u trenutku kada netko fizički istovaruje otpad, u načelu je kazna gotovo sigurno usmjerena ka vlasniku terena.

Tijekom rasprave o toj točki dnevnog reda pitali smo znači li to – u praksi – da ako netko preuređuje, recimo, stan, pa stare regale, kauč, i škovace iz šupe istovari negdje na obližnju ledinu, da će kaznu platiti vlasnik parcele na kojoj se ta hrpa nađe, neovisno o tome što to nije njegov otpad i što možda niti ne zna da je isti istovaren na tom mjestu?

Dobili smo odgovor da – čudno ali navodno istinito – građani mahom istovaruju škovace upravo pred vlastitom kućom, dok se do udaljenijih ledina i šikara smeće potrude otkotrljati mahom pravne osobe. One bi, tako, trebale po ovome pravilniku biti kažnjene svotom od dvadeset do 200 tisuća kuna – ako ih se zatekne.

Uglavnom, ako imate kakvu površinu u svome vlasništvu, prošetajte malo do nje i provjerite koristi li je tko kao deponij.

Leave a Reply