Na sutrašnjoj će sjednici Gradskog vijeća biti predložen Osnovni programski i financijski okvir za rad HNK Split.

Kako smo već naglašavali, radi se o dokumentu neophodnom za raspisivanje natječaja za Intendanta, ali i dokumentu kojega je potrebno ozbiljno revidirati, pošto ovakav kakvog se iz mandata u mandat usvaja, ne samo da nije dobra podloga za rad, već je i izvor problema. No, okvir za razdoblje 2023. – 2026. je praktički isti kao onaj donesen još 2009. i više manje prepisivan za sva iduća razdoblja. Razlika u broju djelatnika i predviđenim financijskim sredstvima nije takva da bi, sama za sebe, omogućavala bitniju promjenu.

Pošto se gubici kazališta dobrim dijelom generiraju iz autorskih ugovora honorarnih umjetnika, zbog nepopunjenih radnih mjesta, pitanje je hoće li predviđeno povećanje od 12 djelatnika (koji nisu svi umjetnici) biti od značaja.

Gradu je još 13. 9. 2018. dostavljen izračun za broj potrebnih djelatnika, podaci o tome nalaze se u zapisniku 18. sjednice Kazališnog vijeća, te u Programskom izvješću za 2018. g. Od 2010., kada su ukupna sredstva iznosila 158.900.000 kn, do danas su narasla na 194.975.000 kn, što za tako dugo vremensko razdoblje obilježeno inflacijom i rastom proračuna nije značajno povećanje, pošto je predviđeni broj izvedbi ostao potpuno isti. Na stranu to što se brojevi sami sa sobom ne slažu (155 izvedbi predviđeno je na velikoj sceni, dok je zbroj prema umjetničkim jedinicama 35+80+35=150), samo evidentiranje raspoloživih radnih dana za korištenje velike scene ukazuje na problem.

Broj raspoloživih dana je 236 (uključujući subote, ne računajući državne praznike, Splitsko ljeto i Marulićeve dane). Kad od toga odbijemo 150 predviđenih za izvedbe, termine za probe, komemoracije, gradske manifestacije, gostujuće predstave i sl., ostaje 86 termina. Uzevši u obzir potrebe od minimalno 100 termina za probe na velikoj sceni, i to uz izvrsnu organizaciju posla i ne računajući nepredvidive okolnosti, jasno je da nisu uzeti u obzir realna praksa i procesi rada u kazalištu.

Broj premijera i izvedbi za Splitsko ljeto je također teško izvediv a u Okviru nejasno definiran. Primjer: „Opera ukupno 6 izvedbi od čega 1 premijerni naslov i 4 reprizna“. Znači li to da je ukupno 5 različitih naslova, ili 1 premijerni koji se onda 4 puta reprizira, što je sa izgubljenim šestim… i tako dalje.

Iz izloženog proizlazi da je Okvir u praksi i dalje loš, ali zbog omogućavanja raspisivanja natječaja za intendanta u zakonskom roku nalazimo se opet u situaciji da biramo između lošeg i goreg. Ili ćemo vratiti okvir na temeljitu doradu i odgoditi natječaj za Intendanta do daljnjega, a definitivno iza zakonskog roka, ili ćemo opet usvojiti copy-paste dokument na osnovu kojega unaprijed znamo da neće biti moguće kvalitetno raditi.

Leave a Reply