Gradski stanovi za najam u kvartovima sa zelenim površinama, školama, vrtićima i garažama zaustavit će iseljavanje najproduktivnijeg dijela stanovništva i vratiti život u Split. Važan je to dio programa naše koalicije stranaka Možemo!, Pametno za Split i Dalmaciju i Nove ljevice.

Više od 70 posto punoljetnih građana Hrvatske, mlađih od 35 godina, još živi s roditeljima. U Splitu, gdje je veliki dio raspoloživog prostora za stanovanje prenamijenjen u turistički smještaj, problem trajnog stambenog zbrinjavanja još je složeniji. Jedina politika usmjerena na stambeno zbrinjavanje je program POS-a i subvencioniranje stambenih kredita, a ona na sam problem bitno ne utječe. Javni se novac takvom politikom preusmjerava bankama, zahvaćajući pritom isključivo onaj dio građana koji
je kreditno sposoban. Pritom nema jamstva da se nekretnina naknadno neće prenamijeniti ili preprodati po tržišnoj cijeni, i opet smo na početku. Zato ćemo mi započeti program gradnje gradskih stanova za dugoročni, neprofitni najam. Ako vam to zvuči kao neostvarivi socijalistički san, znajte da je recimo u Beču čak 60 posto upravo takvih stambenih jedinica, i kontinuirano se radi na tome da se taj postotak poveća. Gradovi širom svijeta imaju takve politike. Može ih imati i Split. To je dokazano efikasan način borbe protiv iseljavanja, protiv siromaštva, pada nataliteta, sive zone iznajmljivanja, ali i protiv korupcije i kreditnog ropstva – započela je predstavljanje programa stanogradnje kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika i nositeljica koalicijske liste Tamara Visković.

Ono po čemu se naš program stanogradnje razlikuje od svih drugih je to što želimo da Grad na parcelama u gradskom vlasništvu gradi stambene blokove sa svim urbanim sadržajima igralištima, zelenim površinama, školama, vrtićima, parkingom. Trećina tako izgrađenih stanova prodala bi se po tržišnim cijenama, dok bi dvije trećine stanova ostale za dugoročni povoljni najam. To je brz i efikasan način za povećanje broja stanova za najam, bez značajnog opterećenja gradskih financija. Prema našim procjenama, cijena najma stana za četveročlanu obitelj ne bi trebala preći 2000 kn što bi jako puno značilo obiteljima s prosječnim primanjima i mladima koji tek započinju samostalan život. Za naglasiti je da za najam nisu potrebni ni kreditna sposobnost ni polog u banci. Kada korisnici stanova za najam steknu uvjete da mogu i sami kupiti nekretninu, stan bi se dao u najam drugim korisnicima i ne bi se prodavao, niti bi ga najmoprimci mogli otkupiti. Najmoprimac ne bi mogao biti netko tko posjeduje nekretninu za stanovanje, značajniju financijsku imovinu niti ima dugovanja prema gradu i gradskim tvrtkama – detaljno je program opisao kandidat za gradonačelnika Jakov Prkić.

Revizija ispunjavanja ovih uvjeta radila bi se svakih nekoliko godina, a samo pravo najma moglo bi biti i nasljedno, ako se udovoljava svim uvjetima. Stanovi se ne bi mogli otkupljivati – dodatno je pojasnila Kristina Vidan i zaključila kako je ovo izvrstan način zaustavljanja iseljavanja
najproduktivnijeg dijela stanovništva u okolne općine i gradove, stabilizacije cijena stanova za najam i najvažnije, poboljšanja demografske i gospodarske slike Splita.

Foto Dalmacija Danas

Leave a Reply