U kontekstu potresne priče o ženi kojoj u zagrebačkim bolnicama ne žele obaviti pobačaj iako je dijete koje nosi terminalno bolesno, te činjenice da je splitski KBC jedan od najrigoroznijih bolničkih centara po pitanju prava na pobačaj, važno je da na vrijeme obranimo pravo žene na siguran i od zdravstvenih ustanova kontroliran pobačaj u zakonskom roku. I to bez iznimaka koje u praksi prešutno onemogućavaju prakticiranje tog prava, vraćajući nas de facto u mračna vremena kad žena nije smjela odlučivati o vlastitom tijelu.

Iz programa Možemo! stoga izdvajamo: Dostupan, siguran i legalan pobačaj temeljno je ljudsko pravo. Stoga nedvosmisleno odbacujemo postojeći represivni diskurs i protivimo se svakoj promjeni zakona o pobačaju koja bi umanjila reproduktivna prava smanjujući pristup sigurnom i dostupnom pobačaju. Nužno je da kontracepcija i pobačaj budu besplatni i financirani kroz sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. Protivimo se institutu priziva savjesti, odnosno zakonskoj mogućnosti da se on koristi naknadno, umjesto prije izbora profesija koje su osnovne u brizi za žensko zdravlje.

Leave a Reply