Sjednica Gradskog vijeća, vjerojatno posljednja u ovom sastavu, održat će se 26. travnja. Bez obzira kako će se stvari dalje odvijati, činjenica je da će mnogi poslovi, i javni i privatni, ostati u vrlo neugodnom limbu. Zato smo gradonačelniku i Gradskom vijeću poslali molbu da se na dnevni red sjednice uvrsti usvajanje Obveznog programskog i financijskog okvira za rad HNK Split za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Radi se o dokumentu koji je neophodan preduvjet za raspisivanje natječaja za intendanta HNK, što Kazališno vijeće, sukladno zakonu, mora odraditi najkasnije do 1. srpnja 2022. Smatramo da, pošto je rok do kojeg taj dokument ima biti napravljen poznat već četiri godine, a izrađivač dokumenta je Grad Split, nema nikakve prepreke da ga se proslijedi na usvajanje. Ne usvoji li Gradsko vijeće kvalitetan okvir za iduće četiri godine, tko zna koji put ćemo se potvrditi kao neodgovorni vlasnici, i ugrozit ćemo rad, kao i potencijalno čitavo četverogodišnje razdoblje nacionalnog kazališta.

Riječ je o dokumentu koji se praktički prepisuje iz mandata u mandat, unatoč tome da je već nebrojeno puta utvrđeno da je upravo njegova nerealnost i naprilagođenost glavni izvor gubitaka HNK Split. U javno dostupnim zapisnicima Kazališnog vijeća od 2019. godine konstatirano je da „financijski i programski okvir koji je zacrtan od Grada nije dobar za situaciju u kojoj se nalazi teatar, odnosno ostvarivanje jednog od okvira neminovno ide na štetu drugog; (…) Prema tome se da zaključiti da Grad nije pokazao interes da prouči problematiku, napravi analize i donese realan i izvediv okvir rada teatra.“

Jednostavnim riječnikom rečeno, obvezni financijski okvir nedostatan je za obvezni programski okvir, te nema načina da se ispoštuju oba istovremeno. U tom smislu još je 2018. godine izrađen izračun, te su predložene neophodne mjere – analiza financijskih ušteda/troškova, osiguravanje minimalne kadrovske pokrivenosti potrebne za realizaciju programa, te vraćanje u međuvremenu izbačene odredbe o broju potrebnih djelatnika za ostvarivanje preuzetih obveza.

I u ovome mandatu aktualni članovi Kazališnog vijeća istakli su kako je postojeći okvir nerealan, zastario, i svakako treba izraditi novi, te su se s takvim zahtijevom nedavno obratili Gradu. Isto je, prije par mjeseci, učinila i Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika. Možemo raspravljati kome će izvanredni izbori ići na korist, ali ne smijemo dozvoliti da ustanovama i građanima budu na štetu.

Leave a Reply