Svim zaljubljenicima u splitsko brdo-simbol čestitamo Dan Marjana, kojega treba očuvati na dobrobit svih.

Marjan je važan dio našeg zelenog programa, ali i onoga segmenta našeg programa za Split koji teži očuvanju prostora za buduća pokoljenja. Naših devet točaka za Marjan vrlo jasno poručuju:

  • Nužan je upis posebnog pravnog režima na sve katastarske, tj. zemljišno-knjižne čestice kao i uvođenje prava prvokupa za privatne parcele, te preispitivanje pojedinačnih upisa stvarnih prava za koja postoji osnovana sumnja da nisu mogla od društvenog vlasništva postati privatno.
  • Granice Park šume Marjan u svom zatečenom stanju treba jasno prenijeti u izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada (PPUG), a onda i u izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP). — Prvi korak je odbijanje svih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, koje je već onemogućeno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te sanacija područja pogođenih nezakonitom izgradnjom.
  • Treba napraviti novu djelomičnu katastarsku izmjeru šume i/ili objedinjavanje park šume, uz formiranje čim većih parcela jer se sitnijim parcelama puno lakše manipulira i spekulira.
  • Već pokrenuto donošenje Programa gospodarenja mora biti prioritet, kao i da Javna ustanova i Prirodoslovni muzej počnu postupati sukladno njemu.
  • Neposredno upravljanje park–šumom zadaća je javne ustanove. U nju treba zaposliti osobe šumarske profesije, te održavati i unapređivati infrastrukturu, štititi i uređivati kulturna i spomenička obilježja, educirati građane, promovirati zaštitu prirode, kontinuirano motriti stanje šume, uz pravovremene intervencije.
  • Zalažemo se za ukidanje sveg motornog prometa na relaciji Sjeverna vrata – Bene, osim za izvanredne situacije, uvođenje pješačkih zona uz dopuštenje prometovanja isključivo javnom (ekološki prihvatljivom) gradskom prijevozu, stanarima u legalnim kućama na području Instituta te zaposlenicima JUPŠM koji obavljaju djelatnost unutar PŠ Marjan, uz uređeno parkiranje pred ulazima u Park šumu Marjan i stanice za javne bicikle.
  • Pokrenuti obnovu zgrade Prirodoslovnog muzeja i dovršiti uređenje tematskog parka autohtonih životinja na mjestu bivšeg zoološkog vrta.
  • Uz rekonstrukciju Vile Dalmacije raspisati natječaj s reprogramiranim sadržajem, kako bi Vila ostala u javnoj funkciji kroz provedbu cjelogodišnjih programa u kulturi i vraćanj konzervatorske zaštite.
  • Osigurati institucionalnu podršku radu Društva Marjan koje zbog svoje uloge u razvoju i zaštiti Marjana treba imati status društva od interesa za Grad Split, ali i potaknuti i ohrabriti i druge aktere civilnog društva na nadzor nad upravljanjem Park šumom Marjan.

Leave a Reply