Naše tri stranke Možemo – politička platforma!, Pametno za Split i Dalmaciju i Nova ljevica izlaze zajedno na lokalne izbore čime smo postali dosad jedina koalicija stranaka koje će se u Splitu kandidirati za Gradsko vijeće. Zajednički kandidat naših triju stranaka za gradonačelnika bit će Jakov Prkić (Pametno za Split i Dalmaciju), uz zamjenice Tamaru Visković (Možemo!) i Kristinu Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju)

Na konferenciji je naglašena potreba za zajedničkim angažmanom stranaka sličnih i svjetonazora i političkih prioriteta, posebno u krizno vrijeme za Split koji je devastiran gospodarski, komunalno i socijalno, i u ozbiljnoj krizi lokalnih politika.

Povodom toga, Jakov Prkić, aktualni gradski vijećnik stranke Pametno za Split i Dalmaciju te kandidat za gradonačelnika liste, istaknuo je: – Tri političke stranke Pametno, Možemo i Nova ljevica udružile su se i zajedno će izaći na lokalne izbore u Splitu. Na ovim izborima mi smo jedina koalicija stranaka i uvjereni smo da naša snaga leži u zajedništvu. Pogone nas isti motivi i osjećaji za boljitak grada.  Izbor smo građana koji žele bolje politike i političare i koji žele konačan kraj političke trgovine koja gazi Split već godinama. Nadamo se da s ovog mjesta kreće jedan dobar početak vraćanja našeg grada na razine koje zaslužuje u svim dijelovima njegova života. Osnaženi nastavit ćemo borbu za javno dobro jer je to ono čemu politika služi i treba služiti.

Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Tamara Visković, koordinatorica lokalne grupe Možemo! Split dodala je: – Platforma Možemo od početka nudi bitno drugačiju vrstu političkog djelovanja, okupljajući građane koji su se kroz svoj rad, bilo u stručnom, aktivističkom, publicističkom ili umjetničkom radu zalažu za opće dobro, bez tereta klasične stranačke hijerarhije. Baš kao što jasne i čvrste programske pozicije, temeljene na trima stupovima – zelenim politikama, društvenoj jednakosti i demokratizaciji procesa i institucija – prenosimo na lokalnu razinu, tako na lokalnu razinu prenosimo i paradigmu konstruktivnog  okupljanja oko zajedničkih ciljeva.  U tom smislu koalicija je vrlo prirodna forma za nas. Ciljevi koje smo si zadali su promjena načina upravljanja u smjeru koncentracije na stvarne potrebe građana, i stvarne funkcije grada – dostupno stanovanje, aktivne socijalne politike, zelena komunalna politika dio koje su svakako zaštita postojećih i stvaranje novih zelenih površina. Činjenica da smo u tom procesu ojačani partnerskim odnosima s ljudima s kojima te ciljeve dijelimo predstavlja veliku snagu na lokalnoj političkoj sceni koja je rastresita i obilježena velikim brojem kandidata i lista.

Konferenciju za medije zaključila je Kristina Vidan, predsjednica Pametno za Split i Dalmaciju te buduća zamjenica gradonačenika – Ovo udruživanje veliki je dobitak za grad Split i sve naše sugrađane. Pametno će u društvu novih snaga nastaviti svoju borbu, hrabro i nepotkupljivo, jednako kao i proteklih 8 godina, za grad kojem su na prvom mjestu ljudi i interes građana, grad u kojem ugodno žive sve generacije.  Naša misija je pristupačan i inkluzivan Split zbog čega ćemo i dalje inzistirati na odgovornom upravljanju gradom, na ozdravljenom i zaštićenom Marjanu, na gospodarenju otpadom koje promišlja o budućim generacijama te na dokidanju komunalnog i prostornog kaosa koji razara urbanitet ovog grada. Split u budućnosti, kako ga mi vidimo i na čemu ćemo raditi, je grad zelenih oaza u kvartovima s vrtićima, školama i prometnim rješenjima koja oslobađaju umjesto trenutnih koja nas guše. Pred nama je zaista puno posla kako bismo ovakvu viziju grada i ostvarili, ali mi ga se ne bojimo. Kad je motiv jasan, put do ostvarenja cilja, unatoč izazovima, predstavlja zadovoljstvo.

Snazi naše koalicije svoj će obol dati i stranka Nova ljevica, koja će se u svom radu u Gradskom vijeću, kao i u političkom radu općenito, snažno zalagati za potpunu transparentnost gradskog budžeta, razvoj i nadogradnju socijalnih politika prema najugroženijim slojevima građana te predanost ciljevima očuvanja okoliša i podizanja kvalitete života u gradu.

Leave a Reply