Prenosimo dio rasprave vijećnice Možemo! u Gradskom vijeću Tamare Visković o Izvještaju o izvršenju proračuna za prvu polovinu 2021. koji se našao na dnevnom redu pete sjednice Vijeća. Riječ je o važnom dokumentu koji je temelj za rebalans i proračun 2022., i diktirat će mnoge procese u našem životu u idućoj godini – od standarda u školama i vrtićima, kulturnih sadržaja, socijalnih usluga…

Dakle, iz ovog je izvještaja vidljivo da su proračunski prihodi bili uvelike precijenjeni, pa su na tako precijenjenim prihodima stvarane obveze, sto je, naravno, rezultiralo manjkom u prvih šest mjeseci. Naime, iako neki izvori financiranja nisu realizirani, obveze iz tih nerealiziranih izvora su se izvršavale.

Tu će trebati nadoknaditi, na primjer namjenska sredstva za Karepovac u visini od 50 milijuna (ostatak iz 2020. 16,8 milijuna i u ovoj godini uplaćeno 33,4 milijuna ), pa namjenska sredstva za spomeničku rentu 9,8 milijuna, neutrošena sredstva kredita minimalno 10 milijuna, za kratkoročnu pozajmicu 40 milijuna, te za ostale namjenske prihode koji su nenamjenski utrošeni oko 5 milijuna… Dodamo li tome da je došlo do povećanja osnovice, trebat će osigurati i dodatna sredstva za plaće. Tako dolazimo do zaključka da će u predstojećem razdoblju trebati nadoknaditi više od 100 milijuna kuna. A naš je knjigovodstveni višak 16 miljuna. Knjigovodstveni. Ne stvarni.

Iz izvještaja se također vidi loše planiranje. Naime, negdje je plan 0, a ima realizacije, a negdje nije uopće ništa realizirano. Npr. u Odsjeku za sport realizacija je na većini aktivnosti 100 posto, ali je dana samo tabela izvršenja. Posebno boli vidjeti realizaciju gospodarenja otpadom. U odnosu na plan je realizacija 2,3 posto, ali zato plaćamo poticajnu naknadu Fondu iznad plana. Kao zanimljivost izdvajamo da su u Uredu gradonačelnika godišnja sredstva za odnose sa medijima gotovo cijela potrošena u prvom polugodištu.

Vidljivo je, također, da se samo porezni prihodi ostvaruju prema planu, dok se prihodi od imovine komunalne naknade, doprinosa, prodaje i sl. ostvaruju s niskim postocima. Komunalna naknada i komunalni doprinos koji su planirani 210 milijuna ostvareni su sa 68 milijuna. Prihodi od prodaje imovine ostvaruju se s 11,6 posto plana , prihodi od kazni sa 12,8 posto…

Dok se prihodi ostvaruju znatno manje od plana, rashodi većim dijelom prate planirane iznose što i jest rezultiralo manjkom.

Sve ovo gore rezultat je političkih odluka a ne stvar izvještaja kao takvog, ali važno je naglasiti da će sve ovo što možda nije očigledno, vrlo očigledno doći na naplatu u Rebalansu i idućem proračunu.

Što se samog izvještaja tiče, problem je što nije konzistentan u iskazivanju viškova i manjkova. Naime, potrebno je znati da ovaj Izvjestaj sadrži prihode i rashode Grada i proračunskih korisnika po propisanoj metodologiji. Iz tog razloga bi u Obrazloženju, gdje nema propisane metodologije, trebalo navesti viškove i manjkove posebno za Grad, a posebno za proračunske korisnike da bi vijećnicima bilo preglednije. Isto tako bi prilikom obrazloženja po resorima metodologija trebala biti ista. Kod nekih je rađena usporedba s planom, kod nekih usporedba s prethodnom godinom, kod nekih samo izvršenje u ovoj što ne daje cjelovitu informaciju, niti informaciju koju se da komparirati.

To bi obrazloženje možda pomoglo kod nedoumica kakva je, primjerice jedna sa Čiova. U izvještaju se iskazuje trošak od milijun kuna za Vatrogasni dom u Slatinama, a u tabeli Razvojnih programa kažu da će se s projektom započeti u rujnu. Kako je projekt koji započinje u rujnu do lipnja već potrošio miljun kuna? Naknadno smo dobili pojašnjenje da je projekt Vatrogasnog doma u Slatinama iskazan kao trošak, unatoč tome što tek započinju radovi, iz razloga što je navedeni iznos iz proračuna već isplaćen korisniku. To je legitimno obrazloženje, i upravo zbog toga smatramo da je uz ovakve izvještaje potrebno priložiti bolji sažetak i jasnija obrazloženja.

Leave a Reply