Slažemo se s osnovnim tezama Prijedloga Plana upravljanja park šumom Marjan, posebno sa stavom da prioritet mora biti zaštita i očuvanje tog područja, a ne njegovo korištenje (posebno graditeljsko). Kad je pak korištenje u pitanju, slažemo se i zalažemo da glavni naglasak treba biti na rekreaciji, bez velikog utjecaja na okoliš i općenito prirodu šume na Marjanu.

No, u javnoj raspravi o Prijedlogu Plana upravljanja istaknuli smo da taj dokument već u startu pada na formalnoj razini, jer – što je prilično nevjerojatno – javnost na uvid dobija “papir” koji čak ni u svojim osnovama ne odgovara trenutačnom stanju, što je samo naizgled manje važno.Prvo, dokument ne uzima ili slabo uzima u obzir da je JU park šuma Marjan (JUPŠM) nedavno sudskom presudom izgubila pravo na obavljanje šumarskih poslova, pa je u skladu s tim promijenjen i statut. U Prijedlogu se, međutim, ne navodi na koji bi se način odvijalo gospodarenje šumama, odnosno tko bi za taj proces bio nadležan i odgovoran, odnosno tko bi ga realizirao u novonastaloj situaciji.

Drugo, u navođenju elemenata projekta Marjan 2020: Brdo prošlosti – oaza budućnosti spominju se i neki od kojih se u međuvremenu odustalo. Primjerice, još u listopadu 2019. odustalo se od gradnje poligona za paintball, na inzistiranje civilnog društva i javnosti, jer bi to značilo ograđivanje dijela park šume. No, u Prijedlogu se izrijekom među planovima navodi i uređenje poligona za paintball. Ni ovdje nije riječ samo o formalnosti, odnosno ne može se reći ništa u stilu “to će se riješiti”. Ako Plan upravljanja bude prihvaćen u ovom obliku, onda u njemu ostaje i odredba o poligonu za paintball. Kako je moguće da nitko od priređivača i predlagača Prijedloga Plana upravljanja nije našao za shodno uskladiti svoj dokument sa stvarnošću? Nadamo se da je riječ samo o omašci, koja se do glasovanja o Prijedlogu može ispraviti.

Treće, i samo naizgled najmanje važno: cijeli impressum dokumenta, odnosno popis odgovornih osoba, navodi stanje prije promjene na čelu JUPŠM. Nije riječ samo o formalnosti, nego o tome da se ovako koncipiranim i “potpisanim” dokumentom ne zna tko je odgovoran za prihvaćanje i provedbu Plana upravljanja. Dapače, ovako navedene odgovorne osobe ovaj dokument dobrim dijelom diskvalificiraju već na prvom koraku.

Leave a Reply