Možemo – politička platforma imat će svoje predstavnike u trima radnim tijelima Gradskog vijeća Splita: Povjerenstvom za ravnopravnost spolova predsjedavat će vijećnica Tamara Visković, dok su članovi Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike, te Komisije za javna priznanja na prijedlog naše stranke izabrani Ivica Profaca, odnosno Marinko Biškić.

Naši predstavnici svojim dosadašnjim javnim i profesionalnim angažmanom mogu jamčiti da će ispunjavati temeljne odredbe o radu ovih tijela, nadamo se u suradnji s drugim njihovim članovima. A te temelje vidimo prvenstveno u poštivanju civilizacijskih vrijednosti i normi, koje se kod ovih tijela ponekad preklapaju.

Dovoljan je primjer izrazita spolna neravnopravnost kod imenovanja splitskih trgova, ulica i drugih javnih prostora, ili postavljanja spomen obilježja zaslužnim ženama, pa često i kod podjele gradskih priznanja. Na istim načelima zalagat ćemo se za poštivanje najsvjetlijih trenutaka splitske prošlosti i sadašnjosti, ali bez pristajanja na trgovinu tim trenucima.

Ne mogu se spolna ravnopravnost, upisivanje dana oslobođenja grada od fašizma na štandarac, povratak trga ili ulice žrtava fašizma ili spomen obilježja osobama i događajima uvjetovati ustupcima “drugoj strani”, niti se priznanja smiju dodjeljivati zadovoljavanjem uskih, političkih ili nekih drugih interesa bez obzira na zasluge.

Mali podsjetnik: Povjerenstvu za ravnopravnost spolova glavna je zadaća “poticanje i koordiniranje svih aktivnosti (…) koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova”. Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike predlaže Gradskom vijeću određivanje imena ulica i trgova, parkova, šetališta, drugih javnih površina i objekata, te postavljanje spomenika i spomen-obilježavanja povijesnih događaja i osoba. Komisija za javna priznanja, pak, Gradskom vijeću predlaže imena dobitnika pojedinačnih i skupnih priznanja Grada Splita.

#Možemo imati Split izgrađen na civilizacijskim vrijednostima!

Leave a Reply