Socijaldemokratska partija Hrvatske, Možemo! – politička platforma, Nova ljevica i Hrvatska stranka umirovljenika zajednički izlaze na izbore za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora Splita koji se održavaju ove nedjelje, 4. rujna.

Istaknuli smo svoje liste i kandidate u 17 kotareva, u kojima želimo dati svoj puni doprinos ugodnijem životu naših sugrađana, posebno u zaštiti javnih prostora i funkcija.

Koliko ove izbore za tijela mjesne samouprave držimo važnim pokazuje i činjenica da su čelni ljudi splitskih ogranaka i grupa naših stranaka, te sadašnji i bivši članovi Gradskog vijeća Splita nositelji lista i kandidati u svojim kotarevima. Ne postoji neizravniji način da građani utječu na svoju najbližu okolicu i uvjete života u vlastitom susjedstvu, u suradnji sa susjedima.

Pozivamo stoga sve građane Splita da 4. rujna izađu na kotarske i mjesne izbore, jer oni su temelj bolje budućnosti Splita.

Evo i svih naših kandidata, ljudi koji odlično poznaju svoj grad i svoj kotar, i koji svojim dosadašnjim radom jamče ostvarenje naših planova i programa.

GK BAČVICE

1. Ivica Profaca

2. Dalibor Krstičević

3. Marita Brčić Kuljiš

4. Mate Pupić

5. Stjepan Bulić

6. Meri Juričko

7. Joško Markić

GK BLATINE – ŠKRAPE

1. Davor Matijević

2. Jadranka Matijević

3. Goran Šarotić

4. Jakov Karadjole

5. Radoslav Đorđević

6. Goran Perić

7. Maja Oplanić

GK BOL

1. Tamara Visković

2. Aleksandar Carevski

3. Maša Udovičić

4. Žasmina Pankova Pokrovac

5. Gorana Gita Galić

6. Slavica Bartulović Barač

7. Đani Krstičević

GK GRAD

1. Tonći Vuković

2. Slaven Batić

3. Radojka Siriščević

4. Nenad Goleš

5. Željko Jogunić

6. Mladen Smoljo

7. Mladen Jozić

GK GRIPE

1. Karlo Pilko

2. Marinko Biškić

3. Anto Gavrančić

4. Marjan Gavrančić

5. Zoran Sinovčić

6. Ante Cvitković

7. Nikolina Gajica

GK KOCUNAR

1. Siniša Đapić

2. Ines Kojundžić

3. Iver Pešut

4. Branislav Jović

5. Mirjana Duić

6. Ivona Đapić

7. Sergej Đapić

GK LOKVE

1. Mladen Lončar

2. Branislav Vuljan

3. Stjepan Mišić

4. Berislav Bobanac

5. Fabjan Gabrić

6. Slobodan Traživuk

7. Ante Martinis

GK LOVRET

1. Igor Radovniković

2. Anita Koludrović Perić

3. Franka Babić

4. Jakov Cvitković

5. Danka Popov

6. Lidija Bartulić

7. Šime Sučić

GK LUČAC MANUŠ

1. Iva Tukić

2. Mario Brešković

3. Goran Mikačić

4. Goran Kotur

5. Goran Tomić

6. Daniela Weber

7. Marijan Babnik

GK MERTOJAK

1. Josip Perić

2. Marin Jukić

3. Rada Veštić

4. Toni Vidović

5. Diana Tomić

6. Vladimir Perić

7. Kristina Vidan

GK PLOKITE

1. Tomo Matičević

2. Denis Pejković

3. Lejla Vidošević

4. Maja Osmančević

5. Veselko Jelinić

6. Zdenka Bracanović

7. Denis Jurasović

GK SPINUT

1. Ranko Britvić

2. Željko Katunarić

3. Natalija Ralčić

4. Dita Agoli-Wäspi

5. Emil Radić

6. Edi Matić

7. Maja Negovanović

GK SPLIT 3

1. Eleonora Mandić

2. Sara Paligorić

3. Jasminka Koštić

4. Sandra Radan

5. Srećko Mimica

6. Ilija Lovrić

7. Željko Ružić

GK SUĆIDAR

1. Rino Petrić

2. Suzana Piacun

3. Marija Rakić Mimica

4. Rafaela Matić

5. Miro Crčević

6. Stipe Bulić

7. Ivica Marinković

GK TRSTENIK

1. Damir Barbir

2. Zdravko Roje

3. Duje Štambuk

4. Diana Radan

5. Mirta Čenić

6. Anita Perko Kalebota

7. Vedrana Anđelić

GK VAROŠ

1. Milan Pavičić Hrvat

2. Zoran Blagojević

3. Marija Vujošević Carić

4. Lidija Leskur

5. Josip Draganja

6. Anđelo Tomić

7. Nina Pavičić

GK ŽNJAN

1. Silvestar Krka

2. Bože Ećim

3. Odesa Perić

4. Ivan Grabar

5. Andrija Gusić

6. Božo Žeravica

7. Ivica Duvančić

Leave a Reply