Zaključkom gradonačelnika Ivice Puljka, i u suradnji s udrugom Permakultura, Split bi uskoro na gradskoj parceli na Turskoj kuli napokon trebao dobiti urbane vrtove. Tim povodom naša gradska vijećnica Tamara Visković podržala je inicijativu.

“Urbani vrt, kao jedna od formi ozelenjivanja grada, ima cijeli niz potencijalno korisnih učinaka – osim onih očiglednih kao što su ekonomski, zdravstveni i estetski, postoji i prostorni i socijalni aspekt ovakvog projekta. Takvi vrtovi potiču stvaranje zajednice, suradnju, druženje, udaljavanje od konzumerističkih praksi koje su postale zamjena za socijalni kontakt i razonodu. Ovakve forme ozelenjivanja idealna su tampon zona između gradskih površina različitih namjena, a posebno bi korisne i potrebne bile u kvartovima koji su gusto naseljeni i u kojima je javna površina svedena na neophodne komunikacijske pravce, ako i to.

Naravno, kao i većina prostornih poduhvata, tamo gdje su najpotrebniji najteže ih je realizirati, tako da ovaj na Turskoj kuli, koji je u najavi, može biti pilot projekt za budućnost. Da bi se taj potencijal ostvario nije dovoljno samo omogućiti prostor i inicirati rad na njemu, već se treba uspostaviti kvalitetan sustav unutar kojeg postoje kolektivno upravljanje, prostori slobodnog kretanja, bez nepotrebnih fizičkih barijera i gradnje. U protivnom, krenu li se takve parcele percipirati kao mali feudi mogu postati mjesto konflikta i na koncu, namjesto da obogaćuju javni prostor, mogu postati nova prepreka u njemu.

Također, treba izbjeći opasnost da se, u želji da se realizira jedna vrsta zelene površine, degradira druga. Urbane vrtove treba osmišljavati na mjestima gdje oni predstavljaju novu zelenu vrijednost, a ne na mjestima gdje već postoji visokovrijedan zeleni pokrov, kao što je, na primjer, šuma ili park. Prateći udrugu Permakultura, koja je inicirala projekt prvog takvog vrta u Splitu, vidim da su svjesni složenosti pripreme ovakvog poduhvata. Nadam se da je i grad toga svjestan.”

Leave a Reply